Article

Tiêu chuẩn ISO 10014:2006: Hướng dẫn đạt được những lợi ích tài chính

Post Title

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa ISO vừa ban hành tiêu chuẩn mới ISO 10014: 2006 Quản lý chất lượng - Hướng dẫn có được các lợi ích tài chính và kinh tế. Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn rõ ràng làm sao đạt được những lợi ích kinh tế và tài chính thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Đây được mong chờ như là một cuốn cẩm nang cho cả các nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia chất lượng của họ.

Cho đến nay, có một vấn đề thường xảy ra giữa nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia chất lượng là thiếu sự đánh giá cao quan điểm của nhau và thiếu một "ngôn ngữ" chung.

Trên thực tế, quan điểm của nhà quản lý cấp cao là hiệu quả được thể hiện rõ ràng bằng những con số tài chính. Trong khi đó, chất lượng thì lại được thể hiện bằng những dữ liệu và chi tiết hỗ trợ cải tiến hoặc giảm độ biến đổi, mà thường là chỉ ám chỉ ở mức độ nào đó những kết quả tài chính đạt được.

ISO 10014 có thể coi là một giải pháp cho vấn đề. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên yếu tố nền tảng liên kết nhà quản lý cấp cao và quản lý chất lượng với nhau: lợi nhuận có thể tăng với việc đầu tư vào quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn được soạn thảo nhằm xác định nền tảng chung cũng như là một ngôn ngữ chung giữa nhà quản lý và chuyên gia chất lượng. Sự thành công của tiêu chuẩn được đo bằng độ thành công xa đến thế nào của họ trong việc thông tin và cộng tác cùng nhau vì một mục tiêu chung.

Theo Ông Paul C. Palmes - Thư ký dự án ISO 10014 cho biết: "Tiêu chuẩn ISO 10014 được thiết kế nhằm nhận biết các cơ hội phát triển. Sau đó, gợi ý các công cụ để lập kế hoạch áp dụng và đo lường các cơ hội dưới khía cạnh tài chính. Nói một cách đơn giản, quản lý chất lượng hiệu quả cũng chính là sinh lãi. Sự ra đời của ISO 10014 mô tả mối liên kết này, đã đem đến một hướng dẫn thân thiện giữa người dùng, sẵn sàng cho cả giới quản lý cấp cao và chuyên gia chất lượng. Dự án tiêu chuẩn này quy tụ sự tham gia của các chuyên gia tài chính và chất lượng trên toàn thế giới. Qua quá trình soạn thảo, các chuyên gia đã tạo ra một công cụ quan trọng mới làm cầu nối lấp đầy khoảng cách mơ hồ trước nay về mặt ngôn ngữ cũng như cách thức đo lường giữa nhà quản lý cấp cao và nhà chất lượng. Nếu những cố gắng của chúng tôi thành công, họ sẽ có thể làm việc với nhau tốt hơn, nói một thứ ngôn ngữ mà hai bên cùng hiểu và cùng sử dụng những công cụ chung để đo kết quả đạt được từ triển vọng tài chính".

Tiêu chuẩn dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình và mô hình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục, phòng ngừa) của ISO 9001: 2000.

Nó xem xét tám nguyên tắc quản lý chất lượng được nêu trong ISO 9000: 2005 và mô tả cách áp dụng chúng để có được lợi ích về kinh tế tài chính. Nhằm đạt được tính thiết thực theo đúng ý nghĩa của nó, tiêu chuẩn cũng cung cấp phần tự đánh giá, như là một công cụ phân tích lỗ hổng.

Cụ thế, tám nguyên tắc quản lý được nêu chính là:

- Định hướng bởi khách hàng.

- Vai trò lãnh đạo.

- Sự tham gia của mọi người.

- Cách tiếp cận theo quá trình.

- Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý.

- Cải tiến liên tục.

- Quyết định dựa trên sự kiện.

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.

Chấp nhận các nguyên tắc này chính là một quyết định chiến lược của lãnh đạo cấp cao. Nó khẳng định mối quan hệ giữa quản lý hiệu quả và thực hiện các lợi ích kinh tế tài chính.

Việc triển khai áp dụng các phương pháp và công cụ thích hợp thúc đẩy sự phát triển của phương pháp tiếp cận theo hệ thống nhất quán nhắm đến các mục tiêu kinh tế tài chính:

- Lợi ích kinh tếthường có được nhờ vào việc quản lý hiệu quả các nguồn và việc áp dụng các quá trình khả thi để cải tiến toàn bộ giá trị và sức mạnh của tổ chức.

Lợi ích tài chính: là kết quả của việc cải tiến tổ chức được biểu hiện bằng tiền và có được bằng những thực tiễn quản lý chi phí hiệu quả bên trong tổ chức.

Việc thực hiện thành công tám nguyên tắc quản lý dựa vào việc áp dụng phương pháp quá trình và phương pháp PDCA. Phương pháp này cho phép nhà quản lý cấp cao đánh giá các yêu cầu, hoạt động lập kế hoạch, phân bổ các nguồn thích hợp, thực hiện việc cải tiến liên tục và đo lường kết quả để xác định hiệu quả. Nó cũng cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định được thông tin, dù đó là xác định chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới hay thực hiện các thỏa thuận tài chính.

Từ việc thực hiện tám nguyên tắc này, các lợi ích kinh tế và tài chính thu được có thể là:

- Lợi nhuận tăng.

- Thu nhập tăng, hiệu quả ngân sách tăng, chi phí giảm, chu chuyển tiền mặt tăng, lợi nhuận từ đầu tư tăng, tính cạnh tranh tăng, tỷ lệ giữ khách hàng và trung thành với sản phẩm tăng.

- Hiệu quả việc ra quyết định tăng.

- Việc sử dụng các nguồn được tối ưu hóa.

- Lòng tin của người lao động được tăng cường.

- Các quá trình được tối ưu hóa, hiệu quả và hiệu suất.

- Hiệu suất chuối cung cấp tăng.

- Giảm thời gian ra đến thị trường.

- Hiệu suất, độ tin cậy và độ bền vững của tổ chức được nâng cao.

Tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các tổ chức mà sản phẩm là dịch vụ, phần mềm, phần cứng và nguyên liệu chế biến. Tiêu chuẩn dùng cho cả lĩnh vực công và tư nhân, đem đến một hướng dẫn hữu ích cho tất cả các loại hình doanh nghiệp với quy mô nhỏ hay lớn.

Đồng thời, tiêu chuẩn cũng hỗ trợ các tổ chức hành chính công và tổ chức chính phủ trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững và sự thịnh vượng.

Nguồn: TCVN

Search

Other articles | Article

Other articles