Article

Tiêu chuẩn ISO 10014:2006: Hướng dẫn đạt được những lợi ích tài chính

art_row.art_list.art_title

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa ISO vừa ban hành tiêu chuẩn mới ISO 10014: 2006 Quản lý chất lượng - Hướng dẫn có được các lợi ích tài chính và kinh tế.

Read more

Năm bước xây dựng nền văn hoá công ty hoàn hảo

art_row.art_list.art_title

Cùng với thời gian và những bước phát triển mạnh mẽ, sự khác biệt duy nhất còn lại ngày nay giữa các công ty có lẽ chỉ là yếu tố văn hoá

Read more

Rùa và Thỏ

art_row.art_list.art_title

Cho đến khi thấy rằng Rùa đã gần tới đích, nó mới giật mình đuổi theo thì đã muộn. Thỏ cay đắng thấy rằng mình đã thua

Read more